Salaris administratie

Het maandelijks verzorgen van:

  • loonstroken
  • berekenen afdracht loon/ premieheffing
  • aangiftebiljet LH/PH verzenden naar belastingdienst

Het jaarlijks verzorgen van:

  • per werknemer jaaropgave verstrekken t.b.v. aangifte IB
  • verzamelloonstaat opstellen ten behoeve van de belastingdienst
  • opgave loongegevens aan Bedrijfsvereniging t.b.v. voorschotnota
  • verzamelloonstaat opstellen ten behoeve van de bedrijfsvereniging