Financiele Analyses

Analyse, planning en beheer van de geldstromen:

 • historische analyse balans en resultatenrekening
 • prognose balans en resultatenrekening
 • kostenbeheersing
 • projectmanagement
 • opstellen prognose liquiditeitsoverzicht

Het in stand houden van een gewenste vermogensstructuur

 • verhouding eigen vermogen vs. vreemd vermogen
 • kredietmanagement: debiteuren en crediteuren beheer
 • analyse financiële kengetallen (incl. Dupont-analyse)
  – rentabiliteit
  – solvabiliteit
  – liquiditeit
  – activiteit
Administratiekantoor voor salarisadministratie in Leiden

Hoe kunnen wij u helpen?

Neem contact op als u een vraag heeft of download onze brochure